Friday, April 6, 2012

ภาพข่าว: เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP จำนวน 50 เครื่อง สนับสนุนการใช้งานของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP จำนวน 50 เครื่อง สนับสนุนการใช้งานของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยอำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม