Wednesday, April 18, 2012

กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group KM Award 2011 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group KM Award 2011 ภายใต้แนวคิด Beyond Excellence เพื่อสะท้อนความสำเร็จของกลุ่ม ปตท. ในการมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม