Wednesday, April 18, 2012

ภาพข่าว: เวิลด์แก๊ส สนับสนุน โครงการคืนชีวิตให้ฉลามบก

บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณทนงศักดิ์ ศรีทองคำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ทำการส่งมอบรถในโครงการคืนชีวิตให้ฉลามบก ให้กับกองบังคับการปราบปราม โดยการแร๊ปสีรถเป็นสีฟ้าขาว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม