Sunday, April 8, 2012

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช เปิดตัวโครงการ greater Life ประจำปี 2555 มุ่งร่วมสนับสนุนสังคม

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช เปิดตัวโครงการ greater Life ประจำปี 2555 โครงการที่ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งคืนกำไรสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในบริเวณหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ผ่านทาง 4 กิจกรรมหลัก ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาในชุมชน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม