Tuesday, April 3, 2012

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จัดงานแถลงข่าว ไฮไลท์ภายในบูธจัดแสดงในงาน BOI Fair 2011

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว ไฮไลท์ภายในบูธจัดแสดงในงาน BOI Fair 2011 ภายใต้กรอบแนวคิด ซอฟต์แวร์ไทย หัวใจเศรษฐกิจโดยมีดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติรองผู้อำนวยการ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม