Saturday, April 14, 2012

อัคราไมนิ่งร่วมงานบีโอไอแฟร์ โชว์ศักยภาพเหมืองทองไทย

อัครา ไมนิ่ง ร่วมสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยในงานบีโอไอแฟร์ 2011 โชว์ศักยภาพเหมืองทองคำของไทยที่ได้มาตรฐานโลก สร้างความเข้าใจให้คนไทยได้รับรู้ถึงกระบวนการผลิตทองคำจากแหล่งผลิตคุณภาพสมกับเป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม