Wednesday, April 11, 2012

ภาพข่าว: ทาทา มอเตอร์ส พร้อมคณะสื่อมวลชน ร่วมบริจาคสิ่งของพัฒนาโรงเรียนชนบท

เจ้าหน้าที่ บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำรถ ทาทา ซีนอน แม็กซ์แค็บ บรรทุกสิ่งของไปบริจาคเพื่อพัฒนา โรงเรียน บ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหว่างการทดสอบรถกระบะ ทาทา ซีนอน แม็กซ์แค็บ เส้นทาง กรุงเทพฯ แก่งกระจาน โดยมี ครูสุมล เรืองเทศ (ที่ 7 จากซ้าย) รักษาการแทนครูใหญ่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม