Wednesday, April 18, 2012

ปตท. เชิญร่วมงานแถลงข่าว "ปตท.เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จัดสรรแบบสุ่ม"

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 7 ธนาคารพาณิชย์ จะจัดแถลงข่าว ปตท.เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จัดสรรแบบสุ่ม (PTT Debenture Randomness. The First-Ever Innovative Debenture Allotment) ในวันจันทร์ที่ 23  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม