Wednesday, April 18, 2012

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ปตท. จัดพิธีการจัดสรรหุ้นกู้สกุลบาทครั้งที่ 1/2555 ด้วยวิธีสุ่มคัดเลือก (Random) ด้วยระบบของ SETTRADE PTT Debenture Randomness The First-Ever Innovative Debenture Allotment

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมพิธีการจัดสรรหุ้นกู้สกุลบาทครั้งที่ 1/2555 ด้วยวิธีสุ่มคัดเลือก (Random) ด้วยระบบของ SETTRADE PTT Debenture RandomnessThe First-Ever Innovative Debenture Allotment ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 ณ โถงนิทรรศการชั้น 1  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม