Friday, April 13, 2012

ภาพข่าว: โอสถสภาผนึกกำลังรัฐ ระดมฟื้นฟูผู้ประสบภัย ในโครงการ "โอสถสภาร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย เพื่อชีวิตที่ดี...ยิ่งกว่า"

โอสถสภา ร่วมมือกับ 3 หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกองทัพบก จัดทำโครงการ "โอสถสภาร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย เพื่อชีวิตที่ดี..ยิ่งกว่า" ตระเวนช่วยซ่อมแซมบ้านเรือน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบประปา เติมกำลังใจเต็มร้อยกับประชาชน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม