Monday, April 2, 2012

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสินเชื่อ "โครงการฟื้นฟูสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง"

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสินเชื่อ "โครงการฟื้นฟูสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง" ระหว่างกรมธุรกิจพลังงานกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม