Tuesday, April 3, 2012

ปภ.รายงานความคืบหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5,000 บาท ณ วันที่ 20 ธ.ค.54

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย 5,000 บาท ในส่วนของต่างจังหวัด 62 จังหวัดจัดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้ว 619,461 ครัวเรือน โดยจ่ายเงินแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 345,803 ครัวเรือน ส่วน กทม. ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้ว 82,344  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม