Tuesday, April 3, 2012

กระทรวงพลังงาน จัดพิธีการแถลงข่าว โครงการการช่วยเหลือด้านพลังงาน แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยปี 2554

กำหนดการพิธีการแถลงข่าว โครงการการช่วยเหลือด้านพลังงาน แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยปี 2554วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 - 09.30 น.ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล08.30 น.ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน09.00 น.เริ่มพิธีการ- พิธีกรเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี,  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม