Sunday, April 8, 2012

ความหวังใหม่...ในปีมังกร กับนิทรรศการภาพเขียนพู่กันจีนเหนือจริง สุนทรียะแห่งธรรมชาติ ครั้งที่ 3 : The Poetry of the Nature No. 3

ต้อนรับปีใหม่เทศกาลแห่งความสุข และเทศกาลตรุษจีน ด้วยนิทรรศการงานศิลปะภาพเขียนพู่กันจีนเหนือจริง สุนทรียะแห่งธรรมชาติ : The Poetry of the Nature No. 3 ชื่นชมผลงาน พร้อมโบยบิน ดั่งสุริยะที่เพิ่งลอยขึ้สู่ฟ้า นำมาซึ่งโชคลาภ หมื่นพันเรื่องราวสมดังใจปราถนา กับผลงานศิลปะการวาดภาพเหนือจริง...ชุด  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม