Monday, April 9, 2012

ปภ. สรุปผลการตรวจเช็ครถยนต์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปผลการให้บริการตรวจเช็ครถยนต์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2554  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม