Thursday, April 12, 2012

สปริงนิวส์พบนิเทศศาสตร์หาแนวทางความร่วมมือ ปี พ.ศ. 2555

ผู้บริหารสปริงนิวส์เดินสายภาคอีสานหาแนวทางความร่วมมือกับนิเทศศาสตร์ มรภ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม