Wednesday, April 18, 2012

ธนาคารเกียรตินาคิน จัดงานแถลงข่าว สรุปผลประกอบการปี 2554 ทิศทางธุรกิจ และนโยบายการดำเนินงานในปี 2555

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำเสนอข้อมูล ในประเด็นหลักๆ ดังนี้- สรุปผลประกอบการปี 2554- ทิศทางธุรกิจ และนโยบายการดำเนินงานในปี 2555พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ร่วมซักถามข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่สนใจ

ผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคิน ที่จะมาร่วมให้ข้อมูล อาทิ
- คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม