Wednesday, April 18, 2012

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศผลกำไรงวดปี 2554 จำนวน 1,316.4 ล้านบาท เติบโตขึ้น 58.8%

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,316.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 487.5 ล้านบาท หรือ 58.8% เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิจำนวน 828.8  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม