Sunday, April 22, 2012

ภาพข่าว: เผยโฉมผู้ชนะ เกาหลี คุกกิ้ง คอนเทสต์ 2012

มิสซิส บยองฮี วู (ที่ 3 แถวยืนจากซ้าย) ผู้บริหารองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (อสท.เกาหลี) ร่วมกับ มร.ซอกจู คิม (ที่ 5 แถวยืนจากซ้าย) ผู้บริหารองค์กรการค้าเกษตรกรรมและการประมงประเทศเกาหลี จัดโครงการ เกาหลี คุกกิ้ง คอนเทสต์ 2012 (Korea Cooking Contest 2012)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม