Thursday, April 12, 2012

ฮิตาชิ เปิดงานโครงการ ผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11 อย่างเป็นทางการ

ในวันนี้ ได้ประกาศพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11 หรือ 11th Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) อย่างเป็นทางการ ภายในงานได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี ประเทศเวียดนาม ฯพณฯ โฮอา ตรุง ไฮ (H.E. Hoang Trung Hai)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม