Monday, March 26, 2012

งานแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการ พลังน้ำใจไทย Energy of Thai

สืบเนื่องจากการเปิดตัวของโครงการ พลังน้ำใจไทย Energy of Thai ที่ได้รับการรับรู้ และการตอบรับเป็นอย่างดีจากสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจน คือ การที่จะฟื้นฟูด้านการศึกษาภายหลังน้ำลด โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม