Friday, March 30, 2012

สรุปภาวะ Precious Metals Futures By GT Wealth Management 16 ธ.ค. 54 (ภาคบ่าย)

ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ US$1,595 ต่อออนซ์ ราคาทองคำ Rebound ขึ้นระหว่างวันหลังจากที่เมื่อวานปรับตัวลงใกล้ US$1,560 อีกครั้ง การรายงานเรื่องความน่าเชื่อถือของพันธบัตรกรีซที่อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นในการออกพันธบัตรรอบใหม่ตามแผนแม้จะเป็นข่าวที่ยังไม่ได้รับยืนยันแต่ตลาดก็ตอบรับในเชิงบวก  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม