Friday, March 30, 2012

โรลส์-รอยซ์ ได้รับเลือกจากแพกซ์โอเชียน เอนจิเนียริ่ง ในการออกแบบและติดตั้งเครื่องยนต์สำหรับเรือขนส่งน้ำมัน

โรลส์-รอยซ์ บริษัทผลิตพลังงานระดับโลก ได้รับสัญญาแต่งตั้งจากบริษัท แพกซ์โอเชียน ซึ่งเป็นบริษัทเรือเดินสมุทรที่มีฐานการผลิตในประเทศสิงคโปร์ ให้ออกแบบ และติดตั้งเครื่องยนต์สำหรับเรือขนส่งน้ำมันจำนวน 2 ลำ โดยเรือเดินสมุทรดังกล่าวจะถูกต่อขึ้นที่อู่ต่อเรือแพกซ์โอเชียน เอนจิเนียริ่ง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม