Saturday, March 31, 2012

พิธีมอบรางวัลศิลปินแห่งปี 2554 ของกรมสรรพากร

เมื่อวานนี้ (15 ธ.ค.54) ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศิลปินแห่ง ปี 2554 กรมสรรพากร จากการจัดโครงการประกวดศิลปกรรม กรมสรรพากร ภายใต้แนวคิด สังคมมีสุข...ด้วยการให้ ณ อาคารกรมสรรพากร โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนคณะกรรมการตัดสินผลงาน อ.สังคม ทองมี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม