Saturday, March 31, 2012

The Nine Neighborhood Center จัดงานพิธีเปิด คนข่าว มาขายของ

The Nine Neighborhood Center คอมมูนิตี้มอลล์บนถนนพระราม 9 ร่วมกับ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมและชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดงานพิธีเปิด คนข่าว มาขายของ ใน วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00-20.00 น. ณ ลานNine Square  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม