Wednesday, March 28, 2012

ฮอนด้า เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมถวายพระพรออนไลน์รูปแบบใหม่แด่องค์พ่อหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์มายุครบ 84 พรรษา ผ่านเว็บไซต์ เอ.พี. ฮอนด้า

ฮอนด้า ผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไทย เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมใจถวายพระพรออนไลน์แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนม์มายุครบ 84 พรรษา ผ่านเว็บไซต์ เอ.พี.ฮอนด้า ด้วยรูปแบบใหม่ที่มีส่วนร่วมกับผู้ใช้มากขึ้น โดยผู้ถวายพระพรออนไลน์ทุกท่านสามารถเลือกคาแรกเตอร์ของตัวเอง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม