Saturday, March 31, 2012

สศอ.ปั้น 200 มือโปร นักออกแบบอัญมณี

นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ด้วยมูลค่าการส่งออกสูงถึง 300,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีผู้ประกอบการ ประมาณกว่า 900,000 ราย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม