Friday, March 30, 2012

ปตท. จัดงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงวิชาการ 2nd Asia-Oceania Algae Innovation Summit (AOAIS 2012)

ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมไทย กำหนดจัดงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการสาหร่ายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 หรือ 2nd Asia-Oceania Algae Innovation Summit (AOAIS 2012) ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2555 ณ โรงแรม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม