Wednesday, March 28, 2012

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดพิธีรับมอบเงินบริจาคเข้ากองทุน ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคเข้ากองทุน ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ในวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2554 เวลา 10.00-11.00 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ. รัชดาภิเษก โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 10.00-10.30 น. ลงทะเบียน10.30-10.55 น.  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม