Saturday, March 31, 2012

กรมสรรพากรเปิดโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน Service Excellence Tax Office

เมื่อวานนี้ (15 ธ.ค.54) ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน Service Excellence Tax Workplace เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมกับกรมสรรพากร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม