Wednesday, March 28, 2012

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดเสวนา ในหัวข้อ พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ตำหนักสมเด็จ วังบางขุนพรหม ภายในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม