Monday, March 26, 2012

ม.คริสเตียนเป็นเจ้าภาพจัดโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่16

มหาวิทยาลัยคริสเตียนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 วันศุกร์ที่25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00 16.00 น. ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม