Saturday, March 31, 2012

ภาพข่าว: รมช.คลังเปิดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจ SMEs ที่ประสบอุทกภัย

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจ SMEs ที่ประสบอุทกภัย โดยร่วมกับธนาคาร 15 แห่ง ออกมาตรการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ SMEs ดอกเบี้ยต่ำ 3% เป็นเวลา 3 ปีแรก เพื่อช่วยให้ SMEs ได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินได้สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ำ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม