Monday, March 26, 2012

งานแถลงข่าว Thailand Game Show 2012

บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ผู้จัดงาน Thailand Game Show 2012 (มหกรรมเด็กเล่นเกม ครั้งที่ 6) ภายใต้ idea The New Land ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13-15 มกราคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทางผู้จัดงานมีความประสงค์เรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว Thailand Game Show 2012เวลา 13.30  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม