Monday, March 26, 2012

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จะจัดแถลงข่าวเปิดโครงการ ให้...ด้วยหัวใจ ชาวไทยร่วมใจบริจาคอวัยวะ

ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการให้...ด้วยหัวใจ และศิลปินดารา จะจัดงานแถลงข่าวเปิด โครงการ ให้...ด้วยหัวใจ ชาวไทยร่วมใจบริจาคอวัยวะ ชื่อธีมว่า Open HouseOpen  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม