Monday, March 26, 2012

กรมควบคุมโรคเตือนภัยหนาว โดย รู้ระวัง

1. กรมควบคุมโรคเตือนภัยหนาว โดย รู้ระวัง สิ่งควรทำ ได้แก่สวมเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆ รักษาความอบอุ่นของร่างกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาที 3 4 วันต่อสัปดาห์ จะทำให้ร่างกายทนต่อความหนาวเย็นได้มากขึ้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม