Monday, March 26, 2012

เอเพ็กซ์ก้าวสู่อันดับ 1 การสลายไขมันด้วยความเย็นเยือกแข็ง เทคโนโลยีล่าสุดจาก Harvard Medical School

เอเพ็กซ์ก้าวสู่อันดับ 1 อีกครั้ง กับการสลายไขมันด้วยความเย็นเยือกแข็ง เทคโนโลยีล่าสุดจาก Harvard Medical School
เอเพ็กซ์ โปรฟาวด์ บิวตี้ ฉลองอันดับ 1 อีกครั้ง ในประเทศไทย กับประสบการณ์การสลายไขมันด้วยความเย็นจุดเยือกแข็ง เทคโนโลยีล่าสุด โดยการค้นคว้าวิจัยจากสถาบันการแพทย์ชื่อดัง Harvard Medical  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม