Sunday, April 22, 2012

น้องเฟรม TI 29 ขอพรและขอคะแนนโหวต ก่อนเข้าบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 คุณครูรัตตมนี มาสาซ้าย นำนายนัฐพงษ์ แก้วพิลารมย์ (น้องเฟรม TI 29) นักเรียนโรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รอบสุดท้ายระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม