Thursday, April 12, 2012

สำนักหักบัญชี ( TCH) เปิดรับสมาชิกใหม่ รองรับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมาชิกใหม่ พร้อมขยายโอกาสให้สมาชิกเดิมยื่นสมัครประกอบธุรกรรมชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าอ้างอิงทุกประเภทในตลาดอนุพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการหลังขายที่ครอบคลุมสินค้าในตลาดอนุพันธ์ และรองรับการเปิดเสรีใบอนุญาตของสำนักงาน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม