Thursday, April 19, 2012

ภาพข่าว: PTTPM มอบทุน 10 ล้านพัฒนาความเป็นเลิศด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนจำนวน 10 ล้านบาทจากบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) โดย คุณณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม