Sunday, April 15, 2012

ภาพข่าว: รายการ “iTeen” อาสา “หนาวนี้เพื่อนให้อุ่น”

นายชัยยันต์ ขันธกูล หัวหน้าแผนกกิจการสังคม 4 กองกิจการ 2 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ฝ่ายกิจสังคม) มอบผ้าห่มจำนวน 200 ผื่น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม