Thursday, April 12, 2012

GIZ เชิญเข้าร่วมพิธีปิดโครงการไทย-เยอรมัน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ และฉลอง 6 ทศวรรษ ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีปิดโครงการไทย-เยอรมัน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ และงานฉลอง 6 ทศวรรษ ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 16.30 น. ณ ห้องชฎา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม