Monday, April 2, 2012

ภาพข่าว: รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษผู้สื่อข่าว British Broadcasting Corporation (BBC)

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษผู้สื่อข่าว British Broadcasting Corporation (BBC) ในประเด็นภาพรวมเศรษฐกิจของไทย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม