Wednesday, April 11, 2012

ภาพข่าว: เชฟโรเลต คุณภาพต้องมาอันดับหนึ่ง เพื่อครองใจลูกค้า

คุณภาพนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เชฟโรเลตประสบความสำเร็จในการผลิตยานยนต์ระดับโลก ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา เชฟโรเลต มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุณภาพการผลิตยานยนต์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่าย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม