Tuesday, April 3, 2012

ธ.ก.ส.แจงไม่มีนโยบายบังคับลูกค้าซื้อปุ๋ย

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าจากการที่มีเกษตรกรร้องเรียนว่าถูก ธ.ก.ส. อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บังคับให้ซื้อปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) อย่างน้อยคนละ 3 กระสอบราคาตั้งแต่ 600-900 บาท  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม