Monday, April 9, 2012

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับเกียรติบัตร จิตอาสาทำดี มีคนเห็น ในโครงการ ส่งต่อความดี...ไม่มีวันหมด

นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนธนาคารรับมอบเกียรติบัตร จิตอาสาทำดี มีคนเห็น ในโครงการ ส่งต่อความดี...ไม่มีวันหมด จากนางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ซ้าย) ในฐานะองค์กรที่ได้รับเลือกเป็นหน่วยงานตัวอย่าง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม