Wednesday, April 18, 2012

ไมนิจิชวนน้องๆ แข่งขันพัฒนาความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น!

ไมนิจิชวนน้องๆ แข่งขันพัฒนาความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น ในงาน “analysis in Japan Fair 2012” กลับมาอีกครั้งสำหรับการแข่งขันความรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อทดสอบความสามารถและเพิ่มประสบการณ์ทางด้านภาษาให้กับน้องๆ ที่รักภาษาญี่ปุ่น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม