Thursday, April 5, 2012

ก่อนบ่าย ฯ อิงกระแสน้ำท่วม สร้างเรื่องเพื่อเป็นข้อคิดให้กับผู้ชม

รายการอารมณ์ดี๊ ดี รายการก่อนบ่ายคลายเครียด ขออิงกระแสเหตุการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่ขณะนี้ เหตุการณ์น้ำท่วมที่ทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อน แต่ไม่ใช่ละครแนวล้อเลียน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม