Saturday, April 21, 2012

นิทรรศการ วัฒนธรรมรำลึก ไร้รูป ไร้เงา

นับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่วงการศิลปะก้าวข้ามพรมแดนที่ไม่เคยมีใครนึกถึง เมื่อศิลปินหญิงดีกรีดอกเตอร์ด้านศิลปะภาคปฏิบัติคนแรกของเมืองไทยจากลอนดอน ดร. เตยงาม คุปตะบุตร ร่วมกับเพื่อนศิลปินหญิงอีก ๒ ท่าน อรอนงค์ กลิ่นศิริ ศิลปินหญิงผู้เคี่ยวกรำผลงานในแนวศิลปะจัดวาง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม