Thursday, April 19, 2012

เอสวัน ปิโตรเคมีคัล ร่วมกับ วัน อะนาเมทริค ทุ่มสามพันล้านเปิด โรงกลั่นน้ำมันไฮโดรแครคกิ้ง

วัน อะนาเมทริค บริษัทฯ ที่เกิดจากความร่วมมือกันของ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเคมี, ไพรเวทแบงค์กิ้งจากต่างประเทศ ธนาคารชั้นนำในประเทศ และ ผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงานจากประเทศรัสเซีย ร่วมสร้างทางเลือกใหม่ให้กับแวดวงธุรกิจพลังงาน ด้วยการ ระดมทุนเริ่มต้นกว่าสามพันล้านบาท ก่อสร้าง โรงกลั่นน้ำมัน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม